ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Днес е публичното обсъждане на общинския бюджет

Днес, 28 август, от 17,00 часа в зала „Гена Димитрова” на Регионалната библиотека „Христо Смирненски” ще се проведе публично обсъждане на проекта за Бюджет на Община Плевен за 2023 година.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Плевен Кметът на Община Плевен отправя покана за участие в общественото обсъждане на проекта за Бюджет’2023 г.

Материали за проекта на Бюджет’2023 на Община Плевен са публикувани на интернет страницата на Общината www.pleven.bg  https://pleven.bg/bg/byudzhet-2023/publichno-obsazhdane-na-byudzhet-2023.

Подобни новини

Back to top button