ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Без граждански интерес към обсъждането ан Бюджет’2023 на Плевен

Кметът Георг Спартански представи рамките на проекта за Бюджет`2023 на Община Плевен на обществено обсъждане, което се проведе на 28 август. Присъстваха областният управител Виолета Йеремиева, няколко настоящи и бивши членове на местния парламент, представители на политически партии и граждани, а въпроси и предложения не постъпиха. В изпълнение на действащите повече от половин година нормативни актове през 2023 г. /без да има Закон за държавния бюджет на Република България/ за законосъобразно извършване на разходите от бюджета бяха внесени в Общински съвет – Плевен, предложения от Общинската администрация и бяха приети важни решения, свързани с определяне на обектите и параметрите на Инвестиционната програма, Културния календар и Спортния календар за настоящата година. Това бе от особена важност, защото разходите са свързани с конкретни обекти и събития.Чрез внимателно планиране и още по-внимателно харчене успяхме да постигнем добро ниво на изпълнение на дейностите и не допуснахме критични ситуации, каза г-н Спартански.

Общият размер на Бюджета на Община Плевен за 2023 г. е 169 381 087 лв. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. за Община Плевен са предвидени средства в размер на 109 661 344 лв. От тях общата субсидия за делегираните от държавата дейности е 101 038 544 лв.; трансфери за местни дейности – 4 410 100 лв. /обща изравнителна субсидия – 4 108 800 лв. и 301 300 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища/; целева субсидия за капиталови разходи – 3 758 400 лв. Проектът за местни приходи по бюджета на Община Плевен за 2023 г. е в размер на 55 394 404 лв., от които от имуществени и други данъци – 21 709 000 лв. Най-голям относителен дял от данъчните приходи има данък върху недвижимите имоти – 10 000 000 лв. Прогнозата е от данък върху превозните средства да постъпят 5 700 000 лв., толкова средства се очакват и от данъка при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин – 5 700 000 лв. Останалите местни данъци са с незначителна тежест към общия обем на бюджета на Общината. Значителен дял от местните приходи по бюджета на Община Плевен за 2023 г. са постъпленията от неданъчни приходи – 16 638 677 лв. В раздел „Трансфери” се планират средствата за съфинансиране на дейностите на ДКТ „Иван Радоев”, Плевенската филхармония и за съфинансиране на одобрени инвестиционни проекти, както и собственият принос в реализирането на проекти по Оперативните програми на Европейски съюз. Нямаме желание за промяна в размера на местните данъци, още повече, че и представителите на партиите в Общинския съвет са категорични, че преди избори не е добре да се променят, коментира кметът.Той бе категоричен, че приходите трябва да се съберат ефективно.

Разходите, предвидени за делегираните от държавата дейности за 2023 г., са в размер на 101 038 544 лв., като най-много са по функция „Образование“ – 73 396 641 лв., следвана от „Здравеопазване“ – 9 461 792 лв., „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 6 681 356 лв., „Общинска администрация“ – 5 919 200 лв., „Култура“ – 5 145 470 лв. Различното в Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. от предходните години е, че е разчетен допълнителен целеви трансфер за местни дейности, който ще покрие разликата за достигане на актуализирания размер на минималната работна заплата за страната.

Разходите за местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности са 55 394 404 лв. Капиталовите разходи са 10 309 861 лв., за финансиране на инвестиционната програма през 2023 г. се разчита на собствени приходи, целева субсидия от Републиканския бюджет, преходни остатъци от предходни периоди, както и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на Европейския съюз. Община Плевен има готови за изпълнение одобрени проекти за около 100 млн. лв. и чакаме само отваряне на новите европейски програми, съфинансирани от ЕС, за програмен период 2021 – 2027 год., подчерта г-н Спартански.Спечелването на финансирането ще е на конкурентен принцип, кандидатстването е на база сътрудничество между районите.

Инвестиционната програма на Община Плевен за 2023 г. включва обекти за 14 720 172 лв. С преходния остатък от целеви трансфери за капиталови разходи за 2020 г., 2021 г. и 2022 г., който е 6 728 691 лв., ще бъде финансирано ремонтирането на противопожарната система в Панорамата, на някои общински пътища, няколко улици в Плевен, укрепване на свлачища, ще бъдат ремонтирани спортните площадки в ОУ „Цв. Спасов“ и СУ „Ст. Заимов“, записано е изграждане на такава площадка в СУ „Д-р П. Берон“.

Целевата субсидия за капиталови разходи за годината предвижда реконструкция на системата за улично осветление, ремонт на улиците „Кара Колю“, „Брацигово“, „Източна“, „Гургулят“, ремонт на общински пътища и др. – всичко на стойност 3 758 400 лв.

В Инвестиционната програма са записани и обекти за общо 4 233 081 лв., финансирането на дейностите е от други бюджетни средства, в това число преходни остатъци от трансфери и инвестиционни кредити. Включени са ремонт на няколко детски площадки, на тротоара на бул. „Данаил Попов“, на Летния театър в парк „Кайлъка“, на канализацията на ХГ „Илия Бешков“, изграждане на ново улично осветление при блокове 427 и 428 в жк „Дружба“, на бул. „Г. Кочев“, на ул. „Кара Колю“, на система за видео наблюдение в парк „Гривица“, доставка на оборудване и уреди за детски градини и училища.

Изключително съм удовлетворен, че през последните 4 години успяхме да поддържаме финансова стабилност на Община Плевен и избегнахме рискове. Диалог с централната власт и по отношение планиране на Бюджет’2024 и на тази база внимателно планиране – там трябва да бъдат насочени нашите усилия, беше категоричен кметът Спартански. Той изрази надежда новото правителство да отчете нуждите на общините и да имаме бюджет за следващата година навреме, за да може общините да функционират и да отговорят на изискванията на гражданите. „Ако се получи и диалог по отношение на това приходите от общинските данъци да остават в общините, тогава например капиталови субсидии от държавата ще отидат в малките общини, а събраното от нас ще е повече, отколкото ни превежда държавата и ще има възможност за покриване на повече нужди, каза още г-н Спартански.

Той отново напомни, че ако някой има предложение по бюджета и разпределението му, може да го изпрати в Центъра за административно обслужване на гражданите, пл. „Възраждане” № 4 или на e-mail адрес: [email protected] . Постъпилите предложения ще бъде дискутирани от общинските съветници. 

Подобни новини

Back to top button