БизнесЗемеделиеСтраната

Спешно финансиране за слънчоглед са поискали 12 466  стопани

12 466 заявления са подадени в Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ –РА) за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед. Те са постъпили в периода на приема от 09.08. до 22.08.2023 г.

Заявените площи със слънчоглед от кандидатите са 836 359.70 хектара.

Бюджетът на помощта от Европейския фонд за гарантиране на земеделието за подпомагане на земеделските стопани е 32 759 650,00 лв., като национално финансиране също е в размер на 32 759 650,00 лв.

Ставката на спешната финансова помощ ще се определи със заповед на министъра на земеделието и храните. След извършване на административните проверки свързани с проверка за липса на изискуеми задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) до 30 септември 2023 г. ДФ „Земеделие“ ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати.

Подобни новини

Back to top button