ПолитикаПраво

ОбС – Плевен предлага 49 съдебни заседатели за Районен съд – Плевен и за Окръжния съд

Предложения за общо 49 съдебни заседатели – 29 за Районен съд – Плевен и 20 за Окръжния съд, за мандат 2024 – 2027 г. утвърди Общинският съвет на Плевен. Решенията и по двете процедури бяха гласувани на сесията в четвъртък /31 август/, след внасяне на предложения и доклади от сформираната за целта временна комисия.

Съгласно Закона за съдебната власт четиригодишният мандат на настоящите съдебни заседатели, определени за посочените две съдебни инстанции, изтича в края на текущата година. Със свои решения от 29.06.2023 г. местният парламент стартира процедури за определяне на съдебни заседатели за новия мандат 2024-2027 г. за Районен съд – Плевен и Окръжен съд – Плевен. Съгласно утвърдените условия, ред и правила за провеждане на процедурата, Временната комисия определи срок за приемане на документи от 03.07.2023 г. до 21.07.2023 г. Със свое последващо решение този срок беше удължен до края на м. юли.

На свое заседание, проведено на 01.08.2023 г., Комисията разгледа постъпилите заявления за съответствие с изискванията в Закона за съдебната власт и допусна до изслушване отговарящите на условията кандидати. Изслушването се проведе на 17.08.2023 г. в две публични заседания. С решенията за утвърждаване на списъците с одобрените от Общинския съвет на практика се финализират и двете процедури за подбор. Предложените общо 49 кандидатури за съдебни заседатели за Районен съд – Плевен и за Окръжен съд – Плевен, за мандат 2024 – 2027 г., предстои да бъдат представени на вниманието съответно на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Плевен и Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Велико Търново.

Подобни новини

Back to top button