Здраве

Седмица на отворени врати обявява Отделението за диспансерно наблюдение на пневмофтизиатрични заболявания

Ранното откриване на туберкулозата и започване на своевременно лечение в дългосрочен план води до намаляване на случаите от туберкулоза. Благодарение на съвместните усилия на Министерството на здравеопазването, лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулозата, РЗИ и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи за изпълнението на дейностите по „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г.“

Кампанията „Седмица на отворените врати“ за туберкулоза се доказа като много добра практика за откриване на случаи с туберкулоза, своевременно предприемане на мерки за лечение и прекъсване на трансмисията на инфекцията.

В изпълнение целите на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г.“ в периода 25–29 септември 2023 г. ще се проведе Седмица на отворени врати.

На адрес гр. Плевен, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ №20 – Отделение за диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания всеки ден от 9-12ч ще се извършва: скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета; консултации; а на съмнителните за туберкулоза лица – прегледи и допълнителни изследвания.

Подобни новини

Back to top button