ИсторияКултураОбщество

Амфитеатър с 400 места ще се изгради в двора на РИМ

Община Плевен разработи инвестиционен проект за обновяване парка на Регионалния исторически музей. Дейностите по проекта включват изграждането на следните обекти:

  • Амфитеатър и пристрояване на гримьорни – Създаване на летен театър с 387 седящи места и 8 места за хора с двигателни увреждания, състоящ се от сцена, койлон /полукръгът за сядане на публиката/ и ложа. Към съществуваща сграда се предвижда пристрояване на две едноетажни сгради за гримьорни без подземно застрояване;
  • Зала за експозиции, представляваща нова едноетажна сграда за обществено обслужване без подземно застрояване;
  • Обособяване на пространство за разполагане на елементи с екпозиционно-образователен характер: Макет на Храма на Фортуна в мащаб 1:10; Възстановка на част от антична улица в мащаб 1:1; Възстановка на Хипокауст отново в реален размер;
  • Благоустройствени мероприятия на зелените площи.

       Общинският съвет на Плевен даде съгласие на септемврийското си заседание Община Плевен да извърши строителни дейности в Регионалния исторически музей и възложи на Главния архитект да извърши всички необходими правни и фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.

       С изготвения инвестиционен проект Община Плевен ще кандидатства за финансиране по Програма „Развитие на регионите 2021-2027 год.”.

Подобни новини

Back to top button