Общество

Внимание: На 2 октомври ще тестват сирените

В изпълнение на чл. 37, ал. 2 от Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС №48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр. 20 от 09.03.2012 г., на  2 октомври 2023 г. /понеделник/ ще се проведе тест със сиренната система, изградена в Плевен. Тестът ще е в 11.00 часа и ще продължи няколко минути чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) със сигнали, определени в Наредбата.

Тестът се извършва са цел проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждаване и за обучение на населението.

Подобни новини

Back to top button