Водещи новиниПроблемиУслуги

Воден режим и в Ловеч, но само нощем

Днес, два дни след Плевен и в Ловеч беше обявен режим на водоснабдяването. Но по-щадящ от този за плевенчани и 10 околко села.

Ето съобщението: „ВИК“ АД Ловеч уведомява, че във връзка с продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група „Черни Осъм“ и водоизточниците за гр.Ловеч на основание чл.9, т.1 и т.2 от ОБЩИ УСЛОВИЯ за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор – „ВиК“ АД гр. Ловеч и § 2 , т.1 и т.3 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004г. за условията и реда за пресъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи предлагаме:
1. Да се въведат ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.
2. Да се въведе режим на водоползване в гр.Ловеч, като водоподаването ще бъде прекъсвано от 23.00ч. до 06.00ч. считано от 09.10.2023г.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 – Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч“.

Краен срок на режима не се посочва.

Как се разпределя питейната вода, осигурявана от „Черни Осъм“, между потребителите в Плевен и Ловеч, очакваме да научим от подадено до МРРБ заяеление по Закона за достъп до обществена информация.

На снимката: река Черни Осъм, 11.2018 г.

Снимка: Опознай.бг

Подобни новини

Back to top button