БизнесПазар на трудаСоциални

Безработицата в Плевен за септември запазва нивото от предходния месец

В края на месец септември 2023 г. регистрираните безработни в Бюро по труда Плевен са 2 248, като спрямо месец август се отчита запазване на нивото.

Равнището на регистрираната безработица в ДБТ – Плевен е 4,5%, което е под средното за страната от 5,3 процентни пункта. В сравнение със същия месец на 2022 г. за този показателе отчетено минимално завишение от 0,6%.

Регистрираните безработни младежи до 29 г. включително са 317, а продължително безработни лица /с над 12 месечна регистрация/ – 568.

Започналите работа през изминалия месец са 266, като 144 от тях са устроени на работа чрез посредничеството ДБТ, а други 9 на субсидирани от Агенцията по заетостта работни места. Отпаднали от регистрация по различни причини са 96 лица.

Заявените свободни работни места през месеца са 182, а общо обявените са 220. Търсят се работници за почти всички икономически сфери.

67 безработни лица са включени в курсове по преквалификация организирани от ДП „БГЦПО“ и от социалните партньори на Агенцията по заетостта.

Актуална информация за обявени свободни работни места, мерки и програми в помощ на работодатели, курсове и обучения  можете да намерите на сайта на Агенция по заетостта Агенция по заетостта | Агенция по заетостта (government.bg), на електронното табло в дирекцията, както и на фейсбук страница на бюрото: https://www.facebook.com/Дирекция-Бюро-по-труда-Плевен-105441275576789 .

Подобни новини

Back to top button