ОбразованиеПолитика

Дофинансират маломерни и слети паралелки в 12 общински училища 

Общински съвет – Плевен, разреши сформирането и дофинансирането на маломерни и слети паралелки в 12 училища на територията на община Плевен за учебната 2022/2023 г. Предложението бе прието на днешната сесия с 39 гласа „за“ и 1 „въздържал се“, „против“ – няма.

Исканията са внесени от директорите на учебните заведения, две от които на територията на град Плевен – СУ „Анастасия Димитрова“ и СУ „П. Яворов“. В СУ „Анастасия Димитрова“ дофинансирането е за сформиране на четири самостоятелни маломерни паралелки – за V, VII, X и XII клас. В СУ „П. Яворов“. Решението касае четири самостоятелни маломерни паралелки – за VI, IX, XI и XII клас.

Разрешения за допълнително финансиране за маломерни самостоятелни или слети паралелки получиха още: СУ „Христо Ботев“ и НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Славяново, Об.У “Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Търнене, ОУ “Васил Левски“ – с. Беглеж, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Ясен, ОУ „Антон Страшимиров“ – с. Бохот, ОУ „Отец Паисий“ – с. Опанец, ОУ „Христо Ботев” – с. Николаево, ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” – с. Бръшляница и НУ „Христо Ботев“ – с. Дисевица.

Съгласно Решение на Министерски съвет от м. май тази година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойности показатели през 2022 г., действащи в момента, единният разходен стандарт за ученици I – XII клас е 2 831 лв. На това основание сумата за дофинансиране на посочените училища е както следва:

 • СУ „Анастасия Димитрова“, гр. Плевен – 14 716 лв.;
 • СУ „П. Яворов“, гр. Плевен – 8 490 лв.;
 • СУ „Христо Ботев“, гр. Славяново – 33 394 лв.;
 • НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Славяново – 8 495 лв.;
 • Об.У “Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Търнене – 2 264 лв.;
 • ОУ “Васил Левски“ – с. Беглеж – 69 659 лв.;
 • ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Ясен – 56 067 лв.;
 • ОУ „Антон Страшимиров“ – с. Бохот – 18 125 лв.;
 • ОУ „Отец Паисий“ – с. Опанец – 49 833 лв.;
 • ОУ „Христо Ботев” – с. Николаево – 15 848 лв.;
 • ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” – с. Бръшляница – 16 995 лв.;
 • НУ „Христо Ботев“ – с. Дисевица – 3 396 лв.

За обезпечаване на учебния процес в посочените 12 учебни заведения Общинският съвет гласува допълнителни финансови средства в размер общо на 297 282 лв., като същите ще бъдат предвидени в бюджета на Общината за 2024 г.

Съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, изключения от минималния брой в неспециализирани училища се допускат, когато броят на учениците в паралелка от I до XII клас е не по-малко от 10 и при формиране на паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа. Паралелка с по-малко от 10 ученици в неспециализирани училища може да се формира в особени случаи след разрешение на началника на регионалното управление на образованието, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност, след представяне на решение на Общинския съвет.

Подобни новини

Back to top button