ЕкологияОбразованиеОбщинска и държавна администрация

Седмокласници от ОУ„Д-р П. Берон” проведоха среща с експерти от Община Плевен по темата „Здравословен град”

Седмокласници от основното училище „Д-р Петър Берон”, с ръководител Виолета Бенкова проведоха днес среща с представители на Община Плевен. Срещата беше посветена на темата „Здравословен град”, по която иновативното учебно заведение работи през тази учебна година.

Главният експерт от отдел „Екология” Димана Николова и началникът на отдел „Спорт” Ирена Николова отговориха на въпросите на учениците за мерките на Община Плевен за намаляване замърсяването на въздуха от автомобилния трафик; дейностите на местно ниво за подобряване качеството на атмосферния въздух; за почистването на шахтите и улиците в града; депонирането на отпадъците; разделното събиране на отпадъците и рециклирането им; зелените площи и местата за отдих; възможностите за спорт.

Загрижени за чистотата в града, учениците направиха предложение Общината да инсталира машина /тип вендинг/ за рециклиране на пластмасови и алуминиеви опаковки в района на ОУ „Д-р П. Берон”, а по възможност – и в други части на града.

Подобни новини

Back to top button