КултураОбщинска и държавна администрация

До 30 октомври Община Плевен очаква предложения за Културния календар’2024

Община Плевен отправи покана до директорите на културни институти, председателите на творчески сдружения и читалища, НПО в областта на културата да направят обосновани предложения за организиране на културни мероприятия във връзка с изготвяне на проект за Културен календар за 2024 година. Предложението трябва да съдържа кратко описание на събитието, необходимата сума за реализирането му, както и за какво ще се използват средствата. Препоръчително е инициативата да е новаторска и с принос в развитието на културния живот в Плевен.

Предложения се подават в Центъра за административно обслужване на гражданите на пл. „Възраждане“ № 4 /до зала „Катя Попова“/ до 30 октомври 2023 г.

След този срок предложения няма да се приемат.

Подобни новини

Back to top button