Здраве

Водещ хирург от „Сърце и мозък“ се включи в кампания за превенция на рака на гърдата

Кампанията в Плевен продължава до края на октомври, запишете се

В рамките на Световния месец за борба с рака на гърдата – октомври, високотехнологичната болница „Сърце и мозък“ стана част и от националната кампания за безплатни профилактични прегледи, организирана от Сдружението на жените мотористи Lady bikers MPowered Bulgaria. В рамките на кампанията д-р Цветомир Иванов – един от водещите хирурзи в клиниката по онкологична и обща хирургия на болницата, се включи в инициативата с безплатни прегледи на пациенти в гр. Враца.

„Ракът на гърдата е най-честото онкологично заболяване при жените, като всяка година в България се диагностицират около 4000 пациентки. Ранното диагностициране на заболяването е от ключово значение за успешното лечение и благоприятната прогноза. Една от мисиите ни в „Сърце и мозък“ е освен да предлагаме високо ниво на комплексно лечение, е и да подобряваме информираността на пациентите за възможностите за ранно диагностициране и профилактика“, коментира д-р Иванов. „Профилактиката е най-важното средство за борба с рак на гърдата. За нас, като лекари, е от изключително значение да дадем всичко от себе си, за да убедим колкото се може повече жени да се грижат за своето здраве. Защото ранният скрининг спасява животи“, убеден е специалистът.

Всяка година в Световния месец за борба с рака на гърдата болница „Сърце и мозък“ – Плевен провежда кампания за безплатен скрининг за заболяването. Равносметката от миналогодишната такава е над 300 прегледани жени, 16 от които са насочени за последващи изследвания с цел поставяне на окончателна диагноза. В продължение на четири седмици тогава екипът на клиниката по хирургия преглеждаше пациентите безплатно всеки ден, след предварително записване. С цел постигане на оптимални терапевтични резултати лекарите от клиниката работят в тясно сътрудничество с отделението по лъчелечение и с клиниките по медицинска онкология и по кардиология на болницата. По инициатива на последните две този октомври „Сърце и мозък“, Плевен отбелязва месеца с кампания за безплатни кардиологични прегледи при пациентки с рак на гърдата с цел превенция на клинична и субклинична проява на кардиотоксичност.

Кампанията продължава до края на октомври, необходимо е единствено предварително записване на час на тел.: 064 678 400. Прегледите се извършват от екипа по кардиоонкология: д-р Мартина Самарджиева, д-р Вероника Петрушева и д-р Мартин Сираков в следните часове: в понеделник – от 16,00 до 18,00 ч.; във вторник, сряда и четвъртък – от 08,00 до 10,00 ч. Прегледите включват електрокардиограма с измерване на артериалното налягане, щателна ехокардиографска оценка на сърцето с измерване на помпената функция на лява камера, както и оценка на глобалния лонгитудинален стрейн на лява камера, показател, който дава възможност да се уловят прояви на субклинична (още преди да се е проявила клинично) кардиотоксичност. Пациентките има възможност и за проверка на специфични лабораторни показатели, които ще дадат допълнителна информация за състоянието на тяхното сърце като NTproBNP и тропонин. Тези изследвания се извършват допълнително, само при желание и не са част от предвидения пакет. На база на получените резултати се изготвя прогноза за очаквани прояви на кардиотоксичност при всеки пациент и индивидуален план за проследяването му от кардиолог.

Подобни новини

Back to top button