ОбразованиеОбщество

Иновативен тренинг за  безопасност на движението проведоха в СУ „Крум Попов“

Във връзка с изпълнение на План за работа на Училищната комисия по безопасност на движението и План за работа на Ученически съвет при СУ „Крум Попов“ – гр. Левски, на 26 октомври 2023 година беше проведен „Иновативен тренинг в реална среда по безопасност на движението. Зелена аптека в градския парк“, в който взеха участие ученици от трети и четвърти клас на стогодишното училище.

Мероприятието имаше за цел учениците да придобият знания и умения за безопасно придвижване на група деца в градска среда. Да се запознаят с пътната сигнализация, хоризонталната маркировка, пътните знаци и елементи на пътя по маршрута, да си припомнят начините за опазване на околната среда, ползите от движението и разходките сред природата като основни източници на добро здраве и остър ум, да се запознаят с “лекарствата”, които не се предлагат в аптеките.

Придружени от представители на Районно управление – Левски, в лицето на полицейски инспектор Вилислав Станев и полицейски инспектор Георги Георгиев, организираната група ученици премина през определен маршрут, по който имаше задача да наблюдава пътната среда, сигнализацията и елементите на пътя. Крайната точка беше градският парк, където се проведе беседа с полицейските инспектори и бе даден старт на подвижните игри: „Виждам-предвиждам“, „Зелена полиция – моите екологични навици“, „Зелена аптека в градския парк“,  „Лов на съкровища – изследвам природата в цялото ѝ разнообразие“.

Децата даваха отговори на поставени въпроси и споделяха своето мнение по важни проблеми от засегнатите теми, забавляваха се и събираха есенни природни съкровища под звука на тематична музика. По обратния път към училище възторжено обсъждаха преживяното и планираха подобни разходки със семейства и приятели.

От училището благодарят на Ваня Дочева – секретар на МКБППМН, и на РУ – Левски за оказаното съдействие при организирането и провеждането на тренинга.

Подобни новини

Back to top button