ОбществоПраво

Районният съд в Плевен започна цикъл образователни лекции за ученици

Днес, 06.11.2023 година, бе проведена първата, от поредица лекции, които ще бъдат осъществени от Районен съд – град Плевен в рамките на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2023/2024 година.

Днешната лекция беше представена от председателя на Районен съд – град Плевен – съдия Вера Найденова пред ученици от десети и дванадесети клас, обучаващи се в специалност „Съдебна администрация“ в Държавната финансово-стопанска гимназия „Интелект“ – град Плевен, като бяха разгледани две теми: „Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет.“ и „Представяне на професиите „съдия“, „прокурор“, „следовател“ и запознаване със статута на магистратите.“

По покана на председателя на Районен съд – град Плевен в днешната лекция взеха участие Началник отдел „Закрила на детето“ към Дирекция социално подпомагане – град Плевен – Елица Спасова и психологът Стела Михайлова – Илиева, работеща към Центъра за обществена подкрепа, които представиха пред учениците своята роля в съдебния процес, запознаха ги с правата и задълженията на децата и отговаряха на въпроси, като по този начин се получи една интересна дискусия.

В рамките на тазгодишната Образователна програма Районен съд – Плевен е подготвил общо 21 теми, които ще бъдат представени от председателя на съда – съдия Вера Найденова, от заместник – председателя – съдия Ралица Маринска и от съдиите Чавдар Попов,  Димитър Кирилов и Асен Даскалов. Участие в програмата са заявили общо седем училища, а именно: ПГТ“Проф.Цветан Лазаров“; ОУ „Д-р Петър Берон“; МГ „Гео Милев“; ПГРТО -Плевен; ПГЕХТ „Проф.Асен Златаров“-Плевен; ДФСГ „Интелект“- град Плевен  и ПГПЧЕ „Димитър Димов“ – град Плевен.

Новото тази година е участието на социален работник от отдел „Закрила на детето“ към  Дирекция социално подпомагане – град Плевен, психолог към Центъра за обществена подкрепа и инспектор „Детска педагогическа стая“ към РУ на МВР – град Плевен с помощта, на които целите на образователната програма ще могат да бъдат постигнати в още по-пълен обем, а те са свързани с повишаване правната култура на подрастващите, запознаването им правата и задълженията, които имат като граждани на Република България, как да не станат жертва на престъпление и как биха могли да защитят правата си.

Подобни новини

Back to top button