Общинска и държавна администрацияПолитика

Доайенът Димо Дешев ще ръководи първото заседание на новия Общински съвет в Плевен

На тържествено заседание на 10 ноември /петък/, новоизбраните представители на местната власт на община Плевен – Общински съвет с избрани 41 общински съветници, кмет на Общината и кметове на кметства, ще встъпят официално в длъжност. Заседанието е от 11,00 часа в зала „Плевен“, съгласно Заповед №ОПИ-10-10/06.11.2023 г. на областен управител на област Плевен Виолета Иеремиева.

Съгласно чл.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, първото заседание на новоизбрания Общински съвет се провежда в 14-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите. Новите 41 общински съветници в състава на Общински съвет – Плевен, новоизбраният кмет на Общината д-р Валентин Христов и избраните кметове на кметства за Мандат 2023 – 2027 г. ще положат клетва по чл. 32, ал.1. Текстът на същата гласи:

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите в общината и да работя за тяхното благоденствие.“

Полагането на клетвата се удостоверява с подписване на клетвен лист. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или член на Общинската избирателна комисия.

Първото заседание на новоизбрания Общинския съвет ще бъде ръководено от доайена сред общинските съветници, като в настоящия състав това е театралният режисьор Димо Дешев. На заседанието ще бъде избран председател на Общински съвет – Плевен. Съветниците ще определят и състав на временна комисия, която да предложи Правилник за работата на местния парламент в Мандат 2023 – 2027 година.

Подобни новини

Back to top button