ОбразованиеОбщество

Проф. д-р Добромир Димитров е новият Председател на Сдружението на медицинските университети

На заседание на Управителния съвет на Сдружението на медицинските университети, проведено на 09.11.2023 г., бе избран нов Председател на Управителния съвет. Ректорът на Медицински университет – Плевен, проф. д-р Добромир Димитров ще представлява Сдружението като негов председател с двугодишен мандат, информират от плевенския ВУЗ.

Сдружението на медицинските университети в България е у чредено през м. октомври 2021 г.със следните цели: да изразява и защитава общите интереси на медицинските висши училища пред държавните и местни институции, както и пред обществото; да участва в процесите на формиране на държавните политики в областта на медицинското образование и свързаните с него дейности в сферата на здравеопазването; да служи като гарант за осигуряване на качеството на висшето медицинско образование в България; да утвърждава престижа на висшето ни медицинско образование в чужбина и да съдейства за разширяване на присъствието на българските медицински висши училища там.

Подобни новини

Back to top button