ИсторияОбщество

Във възстановка тази неделя ще оживее битката при Гривица през 1877 г.

На 19 ноември 2023 г. (неделя) от 11.00 ч. в с. Гривица, Парк музей „Гривица“, ще се проведе историческа възстановка на битката при Гривица в рамките на проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични продукти за мемориален парк „Гривица” и крепост „Турну”, финансиран по Приоритетна ос 2 „Зелен регион”, Специфична цел 2.1 „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство” в рамките на третата покана за набиране на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V – A Румъния – България 2014-2020 г.”

За желаещите да видят възстановката ще има осигурен транспорт на 19 ноември в 10.30 ч. от спирка Община Плевен (посока жк „Сторгозия“)  и в 12.30 ч. от парк „Гривица“.

Водещ партньор по проекта е Община Плевен, а Община Турну Мъгуреле, окръг Телеорман, е партньор от румънска страна.

Основната цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на историческото и културното наследство на Плевен и Турну Мъгуреле чрез идентифициране, развитие и промотиране на алтернативни трансгранични туристически продукти и услуги за мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“.

В рамките на проекта са възстановени и подобрени чрез устойчиви инвестиции в туристическа инфраструктура Мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“, идентифицирани и картирани обекти на културно-историческото военно наследство. Създадена е триезична туристическа платформа https://pleven.eu/ и приложение за смартфон и е изготвена маркетингова стратегия за позициониране на продуктите и услугите, разработени при изпълнението на проекта.

Създаден е и е обучен клуб за автентични исторически възстановки, който участва в провеждане на еднодневен фестивал „Маршрут на паметта“, кулминацията на който е възстановката на битката при Гривица.

Предстои организирането на военен исторически панаир „Пътят на военната памет“ и постоянна изложба „Военна история в образи – Редут Гривица и Крепост Турну” в Турну Мъгуреле.

Общият бюджет на проекта е 1 483 905,79 евро, от които:

  • Община Плевен – 999 089,39 евро
  • Община Турну Мъгуреле – 484 816,4 евро

   Начало на проекта: 05.09.2018 г.

   Край на проекта: 31.12.2023 г.

Подобни новини

Back to top button