Пазар на труда

Безработицата в Плевен се задържа на ниско ниво

В края на месец октомври 2023 г. регистрираните безработни в Бюро по труда Плевен са били 2 276, информира директорът на Б’рото, Елка Ангелова. Това е със 26 лица по-малко спрямо месец септември.

Равнището на регистрираната безработица в ДБТ – Плевен е 4,6%. Отново се отчита, че този показател за община Плевен е по-малък от общия за страната – 5,49% и от този за област Плевен – 7,3%. Но в сравнение с месец септември на 2022 г., се отчита увеличение с 0,8%.  

Регистрираните безработни младежи до 29 г. включително са 342, а продължително безработни лица /с над 12 месечна регистрация/ – 553.

Започналите работа през изминалия месец са 251, като 130 от тях са устроени на работа с активното посредничество ДБТ, а други 12 на субсидирани от Агенцията по заетостта работни места. Отпадналите  от регистрация по различни причини са 118 лица.

Заявените свободни работни места през месеца са 246, а общо обявените са 312. Отчита се тенденция на увеличаване на свободните позиции. За едно работно място се състезават 6 лица. Търсят се работници за почти всички икономически сфери. Засилен е интересът към средно и висококвалифицирани технически специалисти.

155 безработни лица са включени в курсове по преквалификация, организирани от социалните партньори на Агенцията по заетостта.

Актуална информация за обявени свободни работни места, мерки и програми в помощ на работодатели, курсове и обучения  можете да намерите на сайта на Агенция по заетостта Агенция по заетостта | Агенция по заетостта (government.bg), на електронното табло в дирекцията, както и на фейсбук страница на бюрото: https://www.facebook.com/Дирекция-Бюро-по-труда-Плевен-105441275576789 .

Подобни новини

Back to top button