Водещи новиниОбщинска и държавна администрация

Община Плевен заяви 3 приоритетни обекта в писмо до Министерство на финансите

На основание писмо от Министерството на финансите относно кандидатстване за финансиране на капиталови разходи на приоритетен обект във връзка с разработване на проектобюджета за 2024 г., Община Плевен посочи три приоритетни обекта на територията на града, информира кметът д-р Валентни Христов. Писмо с информацията е изпратено в указания от министерството срок.

Посочените обекти са следните: 

       – Основен ремонт на ул. „Васил Левски“ – от пл. „Ст. Стамболов“ до ул. „Полк. инж. Цветан Лазаров“. Стойността на ремонта е 3 923 500 лв. с ДДС. Проектът е за цялостно обновяване на централната пешеходна зона в участъка от ДКТ „Иван Радоев“ надолу;

       – Реконструкция на кръстовището на бул. „Хр. Ботев“ и ул. „Ген. л-т Ат. Стефанов“, гр. Плевен – 1 110 000 лв. с ДДС. Предвижда се изграждане на ново кръгово кръстовище на входа на Плевен /посока откъм третокласния път Ловеч – Плевен/. Проектът е изготвен от Община Плевен, има и издадено строително разрешение, целта е намаляване на пътно-транспортните произшествия в този район, поясни заместник-кметът инж. Владислав Иванов; 

       – „Изграждане на улица в жк „Дружба” от ОК 271 до ОК 442 – продължение на ул. „Климент Охридски”. Обектът е на стойност 2 100 000 лв. с ДДС Проектът е в два етапа и касае връзката между бул. „България“ и бул. „Ал. Малинов“.

„Съгласно заповед на МРРБ, Община Плевен е с допустим индикативен общ бюджет до 16 млн. лв. Предложените от нас обекти са с общ бюджет от 7 133 500 лв. с ДДС, което е много под допустимата стойност. Тъй като и трите обекта са приоритетни за общината и са с висока степен на обществена значимост, сме посочили, че е важно да бъде одобрено финансиране и за трите“, заяви д-р Валентин Христов.

Подобни новини

Back to top button