Общество

С клетва на съветници ще започне ноемврийската сесия на ОбС – Плевен

Общински съвет – Плевен, се събира за редовно заседание на 30 ноември /четвъртък/, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред включва 8 предложения, като първа точка е полагане на клетва от общински съветници, информира председателят, доц. Иван Малкодански.

На предстоящата сесия местният парламент предстои да обсъди стартиране на нови процедури за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен и Районен съд – Плевен, както и създаване на временни комисии за провеждането и на двете. Причина за обсъждане и на двете предложения са постъпили писма съответно от Апелативен съд – Велико Търново и Окръжния съд, в които се посочва, че предложените при първия подбор кандидати за съдебни заседатели от квотата на Общински съвет – Плевен са по-малко от определения по реда на Закона за съдебната власт брой.

Четвърта точка в предложения дневен ред касае промени в Разчета за капиталови разходи на Община Плевен за 2023 г., предложението внася кметът д-р Валентин Христов. Предложените изменения са относно заложените в разчета средства за изграждане на спортна площадка, изграждане на „Скейтборд площадка“ и обект „Водоснабдяване на с. Горталово“.

На заседанието на 30 ноември трябва да бъдат определени още: представител на местния парламент в Областния съвет за развитие, представител в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България и състав на Комисия за решаване на жилищните нужди на гражданите.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за заседанието на Общински съвет – Плевен, са публикувани на интернет страницата на институцията, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-30112023-g. Сесиите се излъчват на живо на страницата на ОбС – Плевенhttps://obs.pleven.bg/bg/izlachvane-na-zasedaniya-na-zhivo

Подобни новини

Back to top button