Политика

ОИК – Плевен отмени избора на Александър Николов за общински съветник

Общинската избирателна комисия (ОИК) в Плевен е взела решение, с което отменя избора на общински съветник, след като той не се яви на три поредни заседания и не положи клетва.

Това е станало след постъпило искане от от Борислав Георгиев, общински съветник от листата на Местна коалиция (МК) „Алтернативата на гражданите“, с което той заявява, че Александър Богданов Николов, обявен за избран общински съветник, трета поредна сесия не се явява да положи клетва. В искането Георгиев моли ОИК – Плевен да му предостави писмена информация относно документ, с който Николов уведомява комисията, че няма да присъства на сесията на Общински съвет Плевен от 30 ноември. Излагат се съображения, че последица от неявяванията на Николов, който беше и кандидат за кмет на Плевен, е уронване престижа на Общинския съвет и че по този начин се пречи на работата на групата общински съветници от листата на коалицията.

Общинската избирателна комисия излезе с решение, че обезсилва издаденото удостоверение на Александър Богданов Николов и обявява за избран общински съветник Светослав Доков от същата коалиция.

Решението подлежи на обжалване. 

Първата сесия на Общинския съвет в Плевен, се състоя на 10 ноември, с полагане на клетва на новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства. На тази сесия не присъстваха трима избрани общински съветници, сред които беше и Николов. На следващите две заседания на Общинския съвет другите двама съветници положиха клетва.

Подобни новини

Back to top button