Политика

Общинският съвет в Плевен ще заседава извънредно на 13 декември, за да приеме правилник за дейността си

Общински съвет – Плевен се събира за заседание на 13 декември /сряда/, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред включва шест предложения.

Първа точка е полагане на клетва от общински съветник. Със свое решение от 7 декември Общинска избирателна комисия обяви за избран общинския съветник Светослав Доков от МК „Алтернативата на гражданите“. Той ще заеме мястото на избрания, но неположил клетва на последните три заседания на местния парламент, Александър Николов.

Предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за Мандат 2023-2027 година е втора точка в дневния ред. 13-членна временна комисия към местния парламент имаше за задача да изработи проекта за правилник, който бе публикуван на страницата на местния парламент. Съгласно Закона за нормативните актове, е дадена възможност на всички заинтересовани лица в 14-дневен срок, считано от 23 ноември 2023 г. да представят предложения и становища по предложения проект. Правилникът за работа в мандата урежда правилата, по които ще работи Общинският съвет и по които ще взаимодейства с общинската администрация.

Проектът предвижда да бъдат избрани до шестима заместник-председатели на Съвета. Конкретните предложения и самият избор на заместници са трета точка в дневния ред. Председателят доц. Иван Малкодански ще разчита в този мандат отново на Председателски съвет за консултациите по дневния ред преди заседанията, както и по други въпроси, касаещи дейността на Общинския съвет.

Относно постоянните комисии, предвижда се този мандат те да бъдат 11, което е с една повече в сравнение с изминалия четиригодишен период. Комисиите са, както следва: 1. Стопанска политика и транспорт; 2. Бюджет и финансова политика; 3. Общинска собственост и инвестиционна политика; 4. Култура, вероизповедания и международна дейност; 5. Образователна политика и читалищна дейност; 6. Младежки дейности, спорт и туризъм; 7. Здравеопазване и социална политика; 8. Устройство на територията, екология, земеделие и гори; 9. Обществен ред и сигурност; 10. Законност и контрол по изпълнение на решенията; 11. Противодействие на корупцията. Определянето състава на комисиите е четвърта точка на заседанието в сряда. 

На заседанието на 13 декември предстои актуализиране и на състава на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, както и избор на Комисия за отпускане на финансови средства от общинския бюджет за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от училища в община Плевен.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за заседанието на Общински съвет – Плевен, са публикувани на интернет страницата на институцията, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obs-pleven-na-13122023-g. Сесиите се излъчват на живо на страницата на ОбС – Плевен – https://obs.pleven.bg/bg/izlachvane-na-zasedaniya-na-zhivo

Подобни новини

Back to top button