ПроблемиСвета

ЕП: Необходими са нови правила на ЕС за справяне с цифровата зависимост

В доклад, приет във вторник с 545 гласа „за“ 12 „против“ и 61 „въздържал се“, евродепутатите предупреждават за пристрастяващия характер на онлайн игрите, социалните медии, платформите за стрийминги онлайн магазините, които използват уязвимостта на потребителите, за да привлекат вниманието им и да монетизират върху данните им. Те искат да повишат защитата на потребителите чрез по-безопасни алтернативи, дори ако те не са толкова доходоносни за платформите на социалните медии.

Проблемната употреба на смартфони или интернет е свързана с по-ниска удовлетвореност от живота и симптоми на психично здраве като депресия, ниско самочувствие, тревожност, липса на сън и обсесивно-компулсивно поведение, като децата и младите хора са най-уязвими. Младите хора на възраст между 16 и 24 години прекарват средно повече от седем часа на денв интернет, като всеки четвърти показва проблемна употреба на смартфони, наподобяваща пристрастяване.

Необходими са нови правила на ЕС

Парламентът настоятелно призовава Комисията да обърне внимание на съществуващите правни пропуски и да въведе ново законодателство срещу пристрастяващия дизайн. Ако този въпрос не бъде разрешем, казват евродепутатите, Парламентът следва да използва правото си на законодателна инициатива. Техният доклад призовава за оценка и забрана на вредните техники за пристрастяване, които не са обхванати от Директивата относно нелоялните търговски практики, като например безкрайно превъртане (endless scrolling), автоматично възпроизвеждане на видеа (default auto play) и постоянните известия (constant push notifications).

Етичен дизайн

Подчертавайки липсата на прозрачност за потребителите и правоприлагащите органи в областта на онлайн услугите, членовете на ЕП искат дружествата да бъдат задължени да разработват етични и справедливи цифрови продукти и услуги, без „тъмни модели“ (dark patterns) и дизайн, който подвежда или води до пристрастяване.

За да се смекчи характерът на пристрастяването на платформите и да се дадат повече права на потребителите, евродепутатите приканват Комисията да представи цифрово „право да не бъдеш безпокоен“. Евродепутатите също така искат Комисията да създаде списък с добри практики за проектиране, като „мисли, преди да споделиш“, изключване на известия по подразбиране, хронологичен ред на препоръките, автоматични заключване след определен период и обобщения на общото време прекарано пред екрана. Те също така предлагат кампании за повишаване на осведомеността с цел култивиране на по-безопасни и по-здравословни онлайн навици.

Ефекти върху психичното здраве

Признавайки положителния ефект, който социалните медии могат да окажат върху обществото, членовете на ЕП са загрижени за физическата, психологическата и материалната вреда, която пристрастяването може да има, включително загуба на концентрация и когнитивни способности, прегаряне, стрес, депресия, ограничена физическа активност. Те са особено обезпокоени от продължителното въздействие върху здравето на децата и искат повече изследвания относно рисковете, свързани с онлайн услугите.

След гласуването докладчикът Ким Ван Спарентак (Зелените/ЕСА, Нидерландия) заяви: „Самодисциплината не може да победи триковете на технологични гиганти, подхранвани от армии от дизайнери и психолози, които ви държат залепени за екрана. Ако не действаме сега, това ще окаже влияние върху психичното здраве и развитието на мозъка на бъдещите поколения. Днес Европейският парламент изпраща силен сигнал: ЕС трябва да бъде първият в света, който предприема действия за справяне с пристрастяващия дизайн на онлайн услугите“.

Следващи стъпки Европейската комисия в момента оценява необходимостта от актуализиране на някои закони за защита на потребителите, за да се гарантира високо равнище на защита в цифровата среда, като резултатите се очакват през 2024 г. Докладът на Парламента ще бъде включен в настоящата проверка за пригодност.

Подобни новини

Back to top button