Политика

Светослав Доков положи клетва като общински съветник

С полагане на клетва от още един общински съветник започна днешното заседание на Общински съвет – Плевен. Да работи в името на Плевен и плевенчани обеща общинският съветник Светослав Доков.

С Решение №253-МИ от 07.12.2023 г., Общинска избирателна комисия обяви за избран общинския съветник Светослав Доков от МК „Алтернативата на гражданите“. Той заеме мястото на избрания, но неположил клетва на последните три заседания на местния парламент, Александър Николов. Съгласно т.3 от решение от 04.11.2023 г. на Централната избирателна комисия пълномощията на общински съветник, който не се е явил и не е подписал клетвен лист на първото заседание на общинския съвет, и не е заявил писмено по реда на т.2 от същото решение, че е възпрепятстван да се яви, не възникват. А в случаите по т.3 Общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия кандидат, включен в списък „А“ на листата на посочилата го партия, коалиция или местна коалиция кандидат.

Полагането на клетва от Светослав Доков бе удостоверено с подписването и на клетвен лист. Общински съвет – Плевен заседава днес в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” по дневен ред от шест предложения.

Подобни новини

Back to top button