Политика

Единадесет постоянни комисии ще работят в състава на Общински съвет – Плевен в новия мандат

Единадесет постоянно действащи комисии ще работят към Общински съвет – Плевен, в мандат 2023 – 2027 г. Решението за техния числен и персонален състав и за техните ръководства бяха приети на вчерашното заседание, след решението за Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

Ето пълните състави на комисиите.

1. ПК по „Стопанска политика и транспорт” – 9 души:

– Юлиян Йовков – председател;

– Станислав Иванов – зам.-председател;

– Людмил Софрониев – зам.-председател;

-Тихомир Стойков;

– Светослав Доков;

– Йордан Василев;

– Ленко Тодоров;

– Стефан Милев;

– Герасим Петков;

– Камен Горанов;

– Борислав Щерев.

2. ПК по „Бюджет и финансова политика” – 9 души:

– Наталия Цанева – председател;

– Чавдар Христанов – зам.-председател;

– Стефан Милев– зам.-председател;

– Герасим Петков;

– Васил Петков;

– Захари Дончев;

– Светослав Доков;

– Ивайло Петров;

– Станислав Иванов.

3. ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика” – 9 души:

– Бойко Тодоров – председател;

– Данаил Раденцов – зам.-председател;

– Владислав Монов;

– Борислав Щерев;

– Христо Таслаков;

– Димчо Дешев;

– Захари Дончев;

– Борислав Георгиев;

– Людмил Софрониев.

4. ПК по „Култура, читалища вероизповедания и международна дейност” – 9 души:

– Димчо Дешев – председател;

– Петя Василева – зам.-председател;

– Христо Таслаков – зам.-председател;

– Ристем Халкоглу;

– Веселка Лилова;

– Ева Маринова – Найденова;

– д-р Павлин Стефанов;

– Николай Маринов;

– Чавдар Христанов.

5. ПК по „Образователна политика, наука и иновации” – 9 души:

– Ева Маринова – Найденова – председател;

– Веселка Лилова – зам.-председател;

– Петя Василева;

– Ангел Цанков;

– Владислав Николов;

– Чавдар Христанов;

– Генадий Пъшев;

– Захари Дончев;

– Людмил Софрониев.

6. ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” – 9 души:

– Камен Горанов – председател;

– Генадий  Пъшев – зам.-председател;

– Росен Височков;

– Ивайло Минков;

– Емил Шишманов;

– Генади Тодоров;

– Данаил Раденцов;

– Георги Георгиев;

– д-р Павлин Стефанов.       

7. ПК по „Здравеопазване и социална политика” – 7 души:

– доц. д-р Бисер Борисов – председател;

– д-р Павлин Стефанов – зам.-председател;

– Ангел Цанков;

– д-р Антонио Василев;

– Ивайло Петров;

– Димчо Дешев;

– Данаил Раденцов.

8. ПК по „Устройство на територията, екология, земеделие и гори” – 9 души:

– Йордан Василев – председател;

– Герасим Петков – зам.-председател;

– д-р Антонио Василев – зам.-председател;

– Ристем Халкоглу;

– Ивайло Минков;

– Юлиан Йовков;

– Георги Георгиев;

– Владислав Монов;

– Ленко Тодоров.

9. ПК по „Обществен ред и сигурност” – 7 души:

– Борислав Георгиев – председател;

– Генади Тодоров – зам.-председател;

– Емил Инджиян;

– Ивайло Петров;

– Емил Пеев;

– Емил Шишманов;

– Николай Маринов.

10. ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията” – 5 души:

– Емил Пеев – председател;

– Васил Петков – зам.-председател;

– Владислав Николов;

– доц. д-р Бисер Борисов;

– Борислав Щерев.      

11. ПК по „Противодействие на корупцията“ – 5 души:

– Тихомир Стойков – председател;

– Емил Инджиян – зам.-председател;

– Васил Петков;

– Наталия Цанева;

– Бойко Тодоров.

Подобни новини

Back to top button