ЗемеделиеСтраната

Изплатени са над 19 млн. лева на производителите на слънчоглед по втората извънредна финансова помощ

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 19 млн. лв. (19 102 717 лв.) по втората схема за извънредната финансова помощ за слънчоглед по Регламент 2023/1343 на ЕК от 30 юни 2023 г.

Припомняме, че помощта по реда на този регламент допълва спешната помощ, изплатена на производителите на слънчоглед през септември тази година, когато стопаните получиха 65,5 млн. лв.

Средствата са преведени на 11 335 земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед след извършените административните проверки от страна на Държавен фонд „Земеделие“.

Подпомагане получиха земеделски стопани, които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. и 2023 г. и площите им със слънчоглед са били допустими за подпомагане за Кампания 2022 г. по схемата на единно плащане на площ.

Определената със заповед на министъра на земеделието и храните ставка по помощта в размер на 23,45 лв./ха е увеличена на 23,51 лв./ха след преразпределяне на ресурса между допустимите кандидати. Финансовата подкрепа е изплатена 18 дни по-рано от заложения краен срок – 31 декември 2023 г.

Подобни новини

Back to top button