PR и реклама - НПОВодещи новиниНПООбразованиеСоциални

Сдружение „Румянцево“ изпълни проект по програма Еразъм+

Ние от Сдружение „Румянцево“ имаме честта да съобщим, че проектът „Младежко участие за социална реформа“ с номер 2022-3-BG01-KA154-YOU-000092951, който се реализира със съдействието на програма Еразъм +, приключи успешно. Успяхме да изпълним всички поставени цели, като постигнахме отлични резултати.
Ocнoвнaтa цeл нa проекта бе да се предостави възможност на младежите да участват в гражданското общество и в демократичния живот, с цел пълноценно гражданско, икономическо, социално, културно и политическо ангажиране. Специално внимание бе обърнато към младежите с по-малко възможности.

Искаме да изразим нашата благодарност към всички участници и партньори, без чийто ангажимент и усилия успехът на проекта не би бил възможен.
Повече информация може да се открие на уебсайта на проекта https://rumyantsevo.eu, както и в социалните мрежи на НПО „Румянцево“:
Facebook: Сдружение НПО „Румянцево“
Instagram: https://instagram.com/npo_rumyantsevo
Tik-tok: @npo_rumyantsevo
YouTube: @NGORumyantsevo
Очаквайте нова информация за следващите ни инициативи скоро. Продължаваме да търсим възможности за развитие и прогрес в подкрепа на нашата мисия за качествено младежко образование.

Подобни новини

Back to top button