БизнесОбщество

На заключителна пресконференция ОИЦ – Плевен отчете постигнатите резултати през последните две години

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Плевен отчете пред представителите на медиите постигнатото в рамките на проект BG05SFOP001-4.007-0019-C01 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Плевен като част от Националната мрежа от Областни информационни центрове ”, сключен между Община Плевен и Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление 2014 – 2020“

От началото на 2022 до края на 2023 г. експертите са предоставили над 1 100 консултации за представители на бизнеса и гражданите. В рамките на двегодишния период Центърът е провел 44 информационни събития във всички общини на областта, на които 491 посетители получиха отговори на въпроси по програмите, съфинансирани от европейските фондове.

По време на изминалия период ОИЦ – Плевен е организирал на местно ниво две инициативи, част от националните кампании на Мрежата, посветени, на:

„Програмите на България, съфинансирани от ЕС за период 2021-2027 г. и

„Уменията във фокуса на програмите в България, съфинансирани от европейските фондове“ – Среща с младежи и представяне на възможностите за финансова подкрепа на различни обучения, заложени в програмите за България 2021 – 2027 г.

За повишаване на информираността бяха разработени 20 дипляни, по актуални процедури на оперативните програми.

Екипът на Областния информационен център – Плевен благодари на представителите на медиите за доброто сътрудничество.

Подобни новини

Back to top button