ИсторияОбщинска и държавна администрация

Отчитат проект „Маршрут на паметта“ на пресконференция в Община Плевен

Заключителна пресконференция по проект ROBG – 397 „Маршрут на паметта: Устойчиви трансгранични туристически продукти за Мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“ ще се проведе на 19.12.2023 г. (вторник) от 12.00 часа в Заседателната зала на Община Плевен. Проектът е финансиран по Приоритетна ос 2 „Зелен регион”, Специфична цел 2.1 „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство” в рамките на третата покана за набиране на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V – A Румъния – България 2014-2020 г.”.

По време на пресконференцията ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати след реализацията им. Водещ партньор по проекта е Община Плевен, а румънската Община Турну Мъгуреле, окръг Телеорман е партньор от румънска страна.

Основната цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на историческото и културното наследство на Плевен и Турну Мъгуреле чрез идентифициране, развитие и промотиране на алтернативни трансгранични туристически продукти и услуги за мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“.

В рамките на проекта са възстановени и подобрени чрез устойчиви инвестиции в туристическа инфраструктура Мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“, идентифицирани и картирани обекти на културно-историческото военно наследство. Създадена е триезична туристическа платформа https://pleven.eu/ и приложение за смартфон и е изготвена маркетингова стратегия за позициониране на продуктите и услугите, разработени при изпълнението на проекта.

Създаден е и е обучен клуб за автентични исторически възстановки, който участва в провеждане на еднодневен фестивал „Маршрут на паметта“, кулминацията на който бе възстановката на битката при Гривица.

Предстои организирането на военен исторически панаир „Пътят на военната памет“ и постоянна изложба „Военна история в образи – Редут Гривица и Крепост Турну” в Турну Мъгуреле.

      Общ бюджет на проекта – 1 483 905,79 евро, от които:

-Община Плевен – 999 089,39 евро

-Община Турну Мъгуреле – 484 816,4 евро

       Начало на проекта: 05.09.2018 г.

       Край на проекта: 31.12.2023 г.

Подобни новини

Back to top button