КултураНПО

Плевен ще е домакин на регионален форум за възможностите за развитие на културата и творческите индустрии

Националният фонд „Култура“, в партньорство с Община Плевен, със съдействието на Северозападен образователен научно-иновационен технологичен хъб, организират на 19 декември регионален форум на тема „Развитието на културата и творческите индустрии в регионите – перспективи и възможности“. На форума ще се дискутират възможностите за финансиране на културни организации и творци чрез конкурсите по националния план за възстановяване и устойчивост. Регионалният форум се организира под патронажа на председателя на Общински съвет – Плевен – доц. Иван Малкодански.

Регионалният форум ще се проведе на 19 декември 2023г. /вторник/ от 11 часа в конферентна зала „Гена Димитрова“ в сградата на Регионална библиотека „Христо Смирненски“. За участие са поканени културни институти, читалища, неправителствени организации и творци от северозападен и северен централен район. Регистрацията за събитието започва в 10,30 часа.

Предмет на дискусията ще бъдат представените от национален фонд „Култура“ отворени за обществено обсъждане грантови схеми  „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари на ЕС“ и „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“.

Ще бъдат представени и предстоящите грантови схеми: „Представяне пред българска публика на съвременни европейски продукции от сектора на КТИ“ и „Представяне на българска публика на съвременни български продукции от сектора на КТИ“.

Планира се да се представят общите параметри на планирания комплекс от проекти за изграждане на Северозападен образователен научно-иновационен технологичен хъб – в направление „креативни индустрии и регионално развитие“, както и предстоящите прояви в началото на 2024г. за  Северозападен и Северен централен район, с оглед иницииране и формиране на конструктивни партньорства за развитие на културата и творческите индустрии в регионите.

Предстоящият регионален форум е част от поредица публични събития, на които, в условията на публичен граждански диалог, се обсъждат възможностите и перспективите за развитието на културата и творческите индустрии в регионите като поле за взаимодействие на държавата, общините, културните институти и неправителствените организации, очертани от новите оперативни програми за периода 2021-2027г., и от проектите на националния план за възстановяване и устойчивост. новите възможности за развитие изискват добра информираност, както на общините, така и на представителите на културните институти и неправителствени организации, с оглед постигане на необходимата проектна готовност.

Подобни новини

Back to top button