Общинска и държавна администрацияПроблеми

Община Плевен се самосезира по сигнал от родител за дете, пострадало в детска градина

Община Плевен се самосезира по случай в Детска градина „Първи юни” – гр. Плевен, след като родителите на дете от яслената група съобщиха в социалните мрежи, че върху него е упражнено насилие от страна на персонала.

По разпореждане на кмета на Общината д-р Валентин Христов, са предприети незабавни мерки и е започнала проверка. Резултатите от нея ще бъдат огласени веднага, щом бъдат докладвани. 

Става дума за яслена група в детска градина. Съгласно нормативната уредба, медицинските сестри са на пряко подчинение на кмета на Общината и в неговите правомощия е да наложи дисциплинарни наказания, както следва: забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. Останалият персонал в детското заведение е на подчинение на директора на същото и при установяване на нарушение той налага санкции.

„Ако изнесената от родителите информация се потвърди, ще бъдем безкомпромисни“, заяви д-р Валентин Христов.

Снимка: Фейсбук

Подобни новини

Back to top button