ОбществоОбщинска и държавна администрация

Одобрени са проекти за саниране и енергийна ефективност за театър „Иван Радоев“ и зала „Спартак“

Още две проектни предложения за саниране и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сгради в Плевен са получили одобрение. Обектите, които предстои да бъдат реновирани, са драматично-куклен театър „Иван Радоев“ и зала „Спартак“. Финансирането се отпуска по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Средствата ще бъдат инвестирани чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което е структура за наблюдение и докладване по инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от НПВУ. Общо за страната се предоставят 188 млн. лева, с които ще бъдат обновени знакови сгради на културата и на спорта. 

За Плевенския театър безвъзмездното финансово подпомагане е в размер 1 908 351.41 лв., а съфинансирането е 195 480 лв.

За зала „Спартак“ са предвидени 2 499 151 лв. безвъзмездно финансово подпомагане и съфинансиране в размер на 317 372 лв.  

Одобрен е и проект на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен. Проектното предложение е за текущ ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда и изграждане на хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия в сградата на РСПБЗН – Кнежа, и текущ ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в сграда на РСПБЗН – Никопол

Целта на проектите е след ремонтите съответните сгради да постигнат клас на енергопотребление минимум клас „В“ и да спестяват минимум 30% от първична енергия. Сред допустимите дейности по проектите са текущ ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда и изграждане на хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди и др.

Подобни новини

Back to top button