Водещи новини

Без изненада – по-скъпа вода в Плевен от 1 януари 2024-а

За следващите години са заложени 4.90 лева за 2025 и 5.20 за 2026 г., свиквайте

Нова, по-висока е цената на водата в област Плевен от 1 януари. Тя е утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и е в размер на  4,91 лв. с ДДС за кубичен метър (куб. м).

Ето пълният текст на съобщението за промяната от сайта на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Плевен:

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди нова цена на водоснабдителните и
канализационни услуги за жителите на област Плевен в размер на 4,91 лева с ДДС, която влиза в
сила от 1 януари 2024 година. Цената е комплексна и се състои от три компонента: доставка на
питейна вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води.
Потребителите, които не ползват и трите компонента, заплащат само ползваната от тях услуга.
Утвърдените от КЕВР цени са както следва:
– Доставяне на питейна вода на потребителите /физически и юридически лица/ – 3,63
лв./куб. м. с ДДС
– Отвеждане на отпадъчни води– 0, 38 лв./ куб. м. с ДДС
– Пречистване на отпадъчни води– 0,90 лв. / куб. м. с ДДС
За промишлени и стопански потребители, според степента на замърсяване, цената за
пречистване е съответно:
– за 1-ва степен е 1,02 лева/ куб. м. с ДДС
– за 2-ра степен е 1,52 лв./ куб. м. с ДДС
– за 3-та степен е на 2,11 лева/ куб. м. с ДДС

До края на 2023 г. кубик вода струваше 4,46 лв. с ДДС, т.е. увеличението е с 10,1 на сто.

В съответствие с действащата законова уредба КЕВР променя ежегодно служебно одобрените цени като добавя натрупаната инфлация за периода на действие на бизнес плана на дружеството и я коригира с нормативно регламентираните коефициенти за съответната година. Цената е съобразена и с прага на социална поносимост, която за Плевенска област е в размер на 6,82 лева за кубик вода.

Сред факторите, повлияли върху повишението на цената на водата в област Плевен, са и увеличените цени на тока, за поддръжка на водопроводната мрежа, на консумативите за обезпечаване качеството на питейната вода, както и инвестициите в подмяната на амортизираната ВиК мрежа в областта. Включена е и новата цена, на която дружеството ще купува водата от ВиК-Ловеч за водоснабдяването на градовете Плевен и Червен бряг, и за още девет населени места в областта. 

За подобряване качеството на предлаганите услуги и с цел да намали загубите на вода, вследствие остарялата водопроводна мрежа, ВиК – Плевен има заложени в бизнес плана си инвестиции за пет години в размер на 17,2 млн. лв. за модернизиране на 82 километра водопроводни и канализационни мрежи и в съоръжения. 

Планираните дейности за 2023 г. бяха реализирани успешно, посочват от дружеството. Средствата, вложени по изпълнение на инвестиционната програма, са около 2 млн. лева. Подменени са над 14 км водопроводна мрежа във всички общини на територията на област Плевен. Част от инвестициите са и за модернизация на помпени станции, което включва подмяна на помпени агрегати, кранове и измервателни устройства.

Подробна информация за „борбата“ със загубите и бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. можете да прочетете в тази наша публикация.

Добре е отсега да знаете с колко се планира да поскъпва водата през 2025 и 2026 година:

  • 2025 г. – Комплексна цена на водата – 4,90 лв./куб. м. с ДДС. От 1 януари 2025 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента – доставяне – 3,54 лв. с ДДС, отвеждане – 0,42 лв. с ДДС и пречистване – 0,94 лв. с ДДС.
  • 2026 г. – Комплексна цена на водата – 5,20 лв. / куб. м. с ДДС. От 1 януари 2026 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента – доставяне – 3,76лв. с ДДС, отвеждане – 0,45 лв. с ДДС и пречистване – 0,99 лв. с ДДС.

Подобни новини

Back to top button