Общинска и държавна администрацияПолитика

Кметът смята, че Община Плевен трябва да закупи блока на НЕК

Община Плевен трябва да закупи жилищния блок в жк „Кайлъка“, предложен за продажба от Националната електрическа компания (НЕК). Това е моето мнение. Общината има финансовата възможност за придобиване на сградата, крайното решение зависи от това как ще се произнесе Общинският съвет.

Това коментира пред журналисти кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов във връзка с насрочената за четвъртък (11.01.2024 г.) извънредна сесия на Общински съвет – Плевен, на която предстои обсъждане на предложението за придобиване на 5-етажната жилищна сграда по реда на Закона за собствеността.

„Смятам че цената, на която се предлага за продажба жилищната сграда, е ниска спрямо пазарната. С моя заповед е назначена комисия със задача да установи техническото състояние, наличните дефекти и необходимите ремонтно-възстановителни  работи за привеждане на обекта в състояние за ползване, съгласно неговото предназначение“, информира д-р Валентин Христов.

В изготвения от Комисията констативен протокол се посочва, че  обектът е в незавършен вид, без изпълнени по него довършителни работи. Покривната конструкция е в добро общо състояние, няма течове по таваните на помещенията в мансардния етаж. Остъкленията на входните врати са счупени, има повредени керемиди и по козирките на входовете. Установена е амортизация и по дървените врати и дограми на прозорците на апартаментите. 

„Ако Общинският съвет подкрепи предложението ми за закупуване на жилищната сграда и сделката бъде осъществена, ще направим анализ и за необходимата сума за реновирането на блока. Плановете са тези жилища да бъдат включени впоследствие в общинския жилищен фонд“, обясни д-р Христов.

На 17.11.2023 г. в Община Плевен е постъпило заявление от „Национална електрическа компания” ЕАД с предложение за продажба на блок № 323 в жк „Кайлъка” в Плевен. Сградата е собственост на компанията и е 5-етажна, с четири секции /входове/, с общо 60 апартамента, приземен етаж с 18 гаража, 60 мази, 2 абонатни и 4 общи помещения. Застроената й площ е 869,56 кв. м, разгънатата застроена площ – 5 863,54 кв. м. Жилищният блок е построен преди около 20 години от заявителя за нуждите на „АЕЦ – Белене“. Намира се изцяло върху общински поземлен имот и в тази връзка, на основание чл. 66 във връзка с чл. 33 от Закона за общинска собственост, НЕК в качеството си на собственик на блока предлага на Община Плевен да го закупи за сумата от 2 602 299,00 лв. без ДДС. 

Подобни новини

Back to top button