Политика

(обновена) Плевенските съветници одобриха закупуването на жилищен блок от НЕК за над 2,6 млн. лева

С 38 гласа „за“ и 2 „въздържал се“ Общинският съвет на Плевен подкрепи предложението на кмета д-р Валентин Христов Община Плевен да закупи жилищния блок в жк „Кайлъка“ в града, предложен за продажба от Националната електрическа кампания (НЕК). Решението бе прието на свиканото днес извънредно заседание, като точката бе единствена в дневния ред на съветниците.

В началото на дебата председателят на местния парламент доц. д-р Иван Малкодански представи становище в подкрепа на предложението, прието на съвместно заседание на три от постоянните комисии – ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“, ПК „Бюджет и финансова политика“ и ПК „Устройство на територията, екология, земеделие и гори“. Евгени Генов, директор на Дирекция „Финансово-счетоводни дейности“ на Община Плевен, внесе разяснение, че закупуването на имота ще стане със собствени бюджетни средства, които след това ще влязат в разчета за капиталови разходи за 2024 г. Изчисления относно стойността на ремонта на сградата ще бъдат направени на следващ етап. Към момента има съставен констативен протокол с първична оценка на състоянието на блока – назначената със заповед на кмета на Общината комисия посочва в доклада си, че сградата е в незавършен вид, без изпълнени по нея довършителни работи. Покривната конструкция е в добро общо състояние, няма течове по таваните на помещенията в мансардния етаж. Остъкленията на входните врати са счупени, има повредени керемиди и по козирките на входовете. Установена е амортизация по дървените врати и дограми на прозорците на апартаментите, има проблем и с елтаблата. 

След изказвания в залата последва процедурно предложение за прекратяване на дебата и преминаване към гласуване на предложението, в резултат на което същото бе прието.  

Д-р Валентин Христов, кмет на Община Плевен:

„Благодаря на Общинския съвет за подкрепата по това предложение и приетото от тях решение днес.Смятам, че този имот ще бъде целесъобразно да влезе във фонда на Общината, тъй като има нужда от жилища за социално слаби хора, които не могат да си позволят свободен наем. Имаме недостиг на жилища, налага се да разместваме вече настанени и по този начин създаваме неудобства за хората. Решението как ще се управлява впоследствие този имот отново ще бъде взето от Общинския съвет.“ 

Доц. д-р Иван Малкодански, председател на ОбС – Плевен:

„Това е много важно решение. Последният имот, придобит от Община Плевен, е отпреди повече 10-15 години и е крайно време не само да се продава, но и да се придобива. Общинските съветници ще решат какво да се прави със сградата оттук нататък. Дори и да се стигне до продажба на цялата сграда или на част от нея, с евентуалните пари, които ще са разликата между покупката и продажбата, ще се инвестира в социалната политика на Община Плевен.“

На 17.11.2023 г. в Община Плевен постъпи заявление от „Национална електрическа компания” ЕАД с предложение за продажба на блок № 323 в жк „Кайлъка” в Плевен. Сградата, собственост на компанията, и за която Общинският съвет прие решение да бъде придобита, е 5-етажна, с четири секции /входове/, с общо 60 апартамента, приземен етаж с 18 гаража, 60 мази, 2 абонатни и 4 общи помещения. Застроената й площ е 869,56 кв. м, разгънатата застроена площ – 5 863,54 кв. м. Жилищният блок е построен преди около 20 години от заявителя за нуждите на „АЕЦ – Белене“. Намира се изцяло върху общински поземлен имот и в тази връзка, на основание чл. 66 във връзка с чл. 33 от Закона за общинска собственост, НЕК в качеството си на собственик на блока предлага на Община Плевен да го закупи за сумата от 2 602 299,00 лв. без ДДС.

Подобни новини

Back to top button