Общинска и държавна администрацияСтроителство

Общината проверява оценките на всички подадени проекти за саниране на жилищни сгради

Община Плевен започна проверка на индивидуалните оценителни листове, издадени в София, на всички подадени от местната администрация проектни предложения за саниране на многофамилни жилищни сгради по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“. Проверката се извършва от служителите на отдел „Наблюдение и контрол на проекти и програми“. Сдруженията на собствениците, които са кандидатствали с проекти за безвъзмездно саниране, са информирани и имат възможност да получат в Общината индивидуалния си оценителен лист.

Това информира Камелия Горненска – началник отдел „Наблюдение и контрол на проекти и програми“. Индивидуалните оценителни листове по подадените от Община Плевен проектни предложения са публикувани на 9 януари, до момента са прегледани над 30 % от тях. Вече има констатирани 10 занижавания на точките на критериите за качество по оценителните скали, дадени към насоките за кандидатстване. „Занижаването намалява комплексната обща оценка и в национален етап не може да се прецени къде биха попаднали съответните проектни предложения в класацията. Имайки предвид, обаче, най-ниската долна граница от 115 точки, към момента има констатации за три занижени предложения“, каза още тя.

Проверката на оценителните листове ще продължи и обобщената информация за всички установени несъответствия, резултат от работата на оценителната комисия на национално ниво, ще бъдат консолидирани във възражение. То ще бъде подадено от Община Плевен, като водещ партньор, до дирекция „Жилищна политика“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това възражение ще бъде първата стъпка, която общинската управа ще предприеме с цел защита интересите на сдруженията на собствениците на многофамилните жилищни сгради, подали документи по етап I и класирани в резервния списък.

„Има грешка, довела до по-ниските точки, която е попречила повече жилищни сгради от общината да бъдат одобрени за първия етап на саниране. Ще направим необходимото като администрация, за да защитим интересите на сдруженията“, коментира и кметът д-р Валентин Христов.

Община Плевен има одобрени за саниране 18 многофамилни жилищни сгради със средства по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. Одобрените проектни предложения са на обща стойност 27 846 968,53 лв. В резервен списък са включени проектните предложения за 40 жилищни сгради в Плевен на обща стойност от над 53 млн. лв.

 Първоначално обявеният краен срок за кандидатстване по етап 2 на програмата за саниране е до 17.00 часа днес, 16 януари. Очаква се той да бъде удължен. В него могат да се включат проекти от резервния списък на етап I, като условието е за 20 процента собствен финансов принос на самото сдружение на собствениците. В Община Плевен има подадено едно заявление по етап 2 – на малка многофамилна жилищна сграда с осем апартамента на улица „Кокиче“ в жк „Сторгозия“.

Подобни новини

Back to top button