Общинска и държавна администрация

Не е избран нов директор на „Местни данъци и такси“ – Плевен

Без класиране е приключила конкурсната процедура за заемане на длъжността „Директор дирекция „Приходи от местни данъци и такси” в администрацията на Община Плевен. Причината е, че резултатите на кандидатите са по-ниски от минималния резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, а именно 20 точки.

До конкурса, който се проведе на 9 януари 2024 г., бяха допуснати четирима кандидати.

Припомняме, че позицията се оваканти след назначаването на дългогодишния директор на дирекцията Маргарита Бахнева за заместник-кмет в Община Плевен с ресор „Финанси и икономика“.

Днес, 17 януари е датата за провеждане на конкурс за друга овакантена длъжност в местната администрация – началник на отдел „Образование и младежки дейности“.

Подобни новини

Back to top button