Общинска и държавна администрацияСоциални

Ръководители на социални услуги в община Плевен се срещнаха със заместник-кмета Елина Димитрова

Ръководители на социални услуги в община Плевен проведоха на 17 януари първа работна среща със заместник-кмета с ресор „Проекти и хуманитарни дейности“ Елина Димитрова. По време на срещата бяха коментирани основни проблеми в дейностите и обсъдени възможностите за тяхното разрешаване.

„В социалната сфера работят хора с големи сърца и души, затова – моето уважение лично към всеки един от вас за труда ви и за отделеното време. Срещата ни няма строго регламентиран дневен ред, идеята ми е в свободен разговор всеки от вас да представи състоянието на институцията, която представлява, за да можем заедно да работим в посока добра социална политика в общината. В мое лице имате партньор и съмишленик, идеята е заедно да намираме решения на общите проблеми. Аз и колегите ми в администрацията сме на ваше разположение“, заяви Елина Димитрова.

В последвалия разговор всеки от присъстващите ръководители на социални институции представи накратко дейността на структурата, както и текущите проблеми.

За проблем с материалната база и конкретно липсата на дворно пространство докладва Фани Николова, завеждащ Дневния център за деца с увреждания. Центърът съществува от 2004 г.

Друг обсъден проблем бе текучеството сред социалните работници. Като причина за това ръководители на центрове посочиха ниското заплащане на труда в сектора, което води и до липсата на подготвени кадри. „Работим с най-уязвимите и рискови групи от населението (деца, възрастни, самотни, хора с трайни увреждания, хора в беда). Работим с реални човешки съдби, заслужаваме достойна оценка на труда ни“, споделиха присъстващи.

Коментирани бяха и проблеми със състоянието на материалната база на Домашния социален патронаж в Плевен, като бе посочено, че се търси вариант за разрешаването им.

За необходимост от мерки за подобряване на базата споделиха и от Дома за стари хора в с. Бохот. Там има проблем и с недостига на персонал.

Липсват и достатъчно социални служители, обслужващи механизма за личните асистенти в общината.

На срещата Габриела Ованесян, директор на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания в Плевен, съобщи, че през 2024 г. центърът предстои да отбележи 15 години от разкриването си, за което вече върви подготовка.

По време на разговора бе обсъдена и темата за възможностите социалните центрове да участват с проектни предложения за подобряване на сградния фонд по различни програми. Информация в тази връзка ще бъде подготвяна периодично от Община Плевен и свеждана до знанието на ръководителите на социални услуги, заяви заместник-кметът Елина Димитрова.

Подобни новини

Back to top button