Общинска и държавна администрацияПолитика

За 26 януари е насрочено обсъждането на бюджет 2024 на Плевен

На 26.01.2024 г. /петък/ от 17,00 часа в зала „Гена Димитрова” на Регионалната библиотека „Хр. Смирненски” – гр. Плевен, ще се проведе публично обсъждане на проекта за Бюджет на Община Плевен за 2024 година.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Плевен Кметът на Община Плевен отправя покана за участие в общественото обсъждане на проекта за Бюджет`2024.

Становища и предложения по проекта за Бюджет за 2024 година могат да се представят в Центъра за административно обслужване на гражданите, пл. „Възраждане” № 4, или на e-mail адрес: [email protected] не по-късно от 25.01.2024 г.    

Подобни новини

Back to top button