БизнесОбщество

17 концепции за интегрирани инвестиции в Северозапада са преминали проверката за допустимост

Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) са подход при инвестирането на средства от европейските фондове, който ще бъде приложен в България за първи път през програмния период 2021 – 2027 г. като част от усилията за намаляване на различията между регионите. От юни до 27 септември 2023 г. беше предоставена първата възможност за кандидатстване с проектни идеи. В Северозападния регион са подадени 21 концепции за ИТИ. От тях седемнадесет успешно преминават първата стъпка от подбора, като общият размер на ресурса, поискан от програмите, финансиращи изпълнението на отделните дейности, възлиза на малко над половин милиард лева, съобщават от Областния информационен център – Плевен. Най-голям дял, 487 млн. лева, е заложен за мерките в рамките на Програмата за развитие на регионите. Шест концепции предвиждат финансов ресурс от над 33 млн. лв. от Програма „Околна среда“, подкрепа от Програма „Образование“ в размер на над 2 639 675 лв. планират осем партньорства, четири от концепциите включват дейности от Програмата за развитие на човешките ресурси – за 2,5 млн. лева общо.

Три концепции, на общините Враца, Ловеч и Монтана, са индивидуални и са заложили дейности само по Програма „Околна среда“. Голямата част от концепциите, четиринадесет, са комбинирани – включват мерки от различни сектори, участват различни заинтересовани страни, предлагат решения за нуждите на повече от една община, изискват финансиране от повече от една програма.

В три от седемнадесетте концепции водещият кандидат е от област Плевен:

Стратегията „Единно здраве“ за Северозападен регион на Медицинския университет, която предвижда дейности в 7 общински центъра в област Плевен и в 3 в област Ловеч;

Концепцията за интегрирано развитие на територията на общините Долна Митрополия, Долни Дъбник и Гулянци – партньорство за развитие на местния потенциал, с водещ кандидат Община Долна Митрополия, включваща и по-малките населени места Байкал, Горни Дъбник, Гиген, Подем, Тръстеник, Божурица и Сомовит;

Концепцията „Развитие на дуалната система за обучение в ПГМЕТ – Плевен“, инициатива на Професионалната гимназия по механоелектротехника.

Подборът продължава с обществено обсъждане на предложените идеи, организирано от звената за публични консултации, част от Областните информационни центрове.

Подобни новини

Back to top button