Общество

Децата до 14 години ще пътуват безплатнo в градския транспорт

Плевенските съветници гласуваха промени в тарифата на „Тролейбусен транспорт“

От 1 февруари влизат в сила новите цени на абонаментните карти за вътрешноградския транспорт, които Министерски съвет утвърди с Постановление в края на 2023 г. Съгласно приетия нормативен акт, децата до 14 навършени години в Плевен вече ще пътуват безплатно по всички градски автобусни и тролейбусни линии с карта, която ще е издава от Билетния център на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД. Днес Общински съвет – Плевен, прие и съответните промени в Тарифата за превоз на пътници на общинското транспортно дружество.

Съгласно Постановлението на Министерски съвет:

  • От 7 на 14 години се увеличава възрастта на децата, които пътуват безплатно с градския транспорт.
  • Запазва се правото на безплатно пътуване в междуселищния автомобилен транспорт за деца до 7-годишна възраст. Децата от 7 до 14 навършени години ще пътуват с 50 % намаление. Досега възрастовата граница за това намаление беше от 7 до 10 навършени години.
  • На 50 % се увеличава задължителното намаление от редовната цена на картите за пенсионери и учащи, за градския транспорт и междуселищните автобусни линии, което е осигурено от държавния бюджет. Досега намаленията бяха между 20 и 30% в зависимост от категорията и вида на пътуване.
  • Добавена е нова група правоимащи граждани – лица с увреждания с намалена работоспособност над 70,99 %, които ще пътуват с минимално намаление от 25%.

Съобразявайки се с така приетото постановление, Общински съвет -Плевен прие следните промени в тарифата на „Тролейбусен транспорт“:

  • Тримесечна абонаментна карта за една линия за вътрешноградски линии за лица, получаващи пенсия, навършили възрастта до 65 г., вместо досегашните 84 лв., вече ще бъде на цена от 77 лв.;
  • Абонаментна карта по автобусна линия Плевен – Гривица за ученици в дневна форма на обучение, студенти редовно обучение, вкл. докторанти в редовна форма на обучение, от досегашните 50 лв., става 35 лв.;
  • Абонаментна карта по автобусна линия Плевен – Гривица за лица, навършили пенсионна възраст, вместо досегашните 50 лв., вече ще струва 35 лв.;

По автобусната линия Плевен – Гривица се въвежда:

  • билет с цена 1 лв., нов превозен документ за деца от 7 до 14 навършени години, на стойност 50 на сто от цената на билета за пътуване по междуселищния автомобилен транспорт;
  • карта с цена 50 лв., нов превозен документ за лица с увреждания с намалена работоспособност над 70.99 на сто.

Решението влиза в сила от 1 февруари 2024 година.

Подобни новини

Back to top button