ПолитикаТранспорт

Ще търсят превозвачи за 4 автобусни линии в община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 4 утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Плевен, реши Общинският съвет на Плевен. Линиите са „Плевен – Тетевен“, „Плевен – Рибен“, „Плевен – Славяново“ и „Плевен – Къртожабене“. Към момента и четирите се изпълняват и няма прекъсване на услугата за населението по места. За първите две, обаче, изтичат сключените договори с превозвачите, а другите две на този етап се обслужват по договор за спешна мярка.

Съгласно разпоредбите на Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от министъра на транспорта и съобщенията, възлагането на услугата обществен превоз на пътници по автобусни линии се извършва след решение на общинския съвет. Срокът на договора за обществен превоз на пътници по автобусните линии „Плевен – Тетевен“ и „Плевен – Рибен“ изтича на 08.07.2024 г. Процедура по ЗОП следва да се проведе и за възлагане на автобусните линии „Плевен – Славяново“ и „Плевен – Къртожабене“, тъй като към момента те се изпълняват по договор за „спешна мярка“ /съгласно разрешение от 20.11.2023 г. на Областния управител за срок от 12 месеца, считано от 01.12.2023 г./.

Със  свое решение от днес, Общинският съвет на Плевен прие да бъде проведена обществена поръчка с предмет: ,,Обществен превоз на пътници по автобусни линии от между области а, областна и общинска транспортни схеми, по утвърдени маршрутни разписания, от квотата на Община Плевен, по следните позиции:

  • Позиция 1: „Плевен – Славяново“, „Плевен – Къртожабене“;
  • Позиция 2: „Плевен – Тетевен“, „Плевен – Рибен“.

Съгласно Закона за обществените поръчки, максимално допустимият срок на договорите с избраните изпълнители е 5 години.

Подобни новини

Back to top button