КултураПолитика

Плевенските съветници гласуваха създаване на фонд „Култура“

Да бъде създаден общински фонд „Култура“, реши Общинският съвет на Плевен. Решението на съветниците, прието на януарското редовно заседание, е първа стъпка за реализацията на идеята. „Целта на фонда е да разширим значително възможностите за финансиране на културни проекти в общината“, заяви председателят на ОбС доц. д-р Иван Малкодански на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Плевен.

„Идеята е във фонда да влязат всички разплащания, които се правят към културните институти, годишният културен календар, финансирането на ДКТ „Иван Радоев“, Плевенската филхармония и др. Общата стойност на фонда ще е около 1 млн. лв. Благодарение на наличието на този фонд, Община Плевен ще може да търси до 100 % финансиране от държавата“, коментира доц. д-р Малкодански. Той обясни, че съгласно Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК), е създаден Национален фонд „Култура“. Съгласно чл. 36 от този закон „…Общинският съвет създава общински фонд „Култура“ и приема правилник за неговата работа. Средствата от фонда се набират от: средства, предоставени в изпълнение на целеви програми и проекти в областта на културата; дарения, завещания и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица; лихви по сметките на фонда; други източници, определени с решение на общинския съвет. Средствата на фонда се разходват за: осъществяване на проекти и програми в областта на културата; подпомагане провеждането на културни прояви; участие в съвместно финансиране с физически и юридически лица на културни инициативи с българско и международно участие; подпомагане на любителското изкуство; осигуряване на творчески стипендии за даровити деца и младежи“.

Със същото решение Общински съвет – Плевен, гласува и състав на 10-членна експертна комисия – 5 общински съветници и 5 представители на общинската администрация, която има за задача в срок до 14.02.2024 г. да изработи проект за правилник за работата на Общински фонд „Култура“.

Подобни новини

Back to top button