Политика

Плевен става част от Националната асоциация на председателите на общински съвети

Председателят на Общински съвет – Плевен, доц. д-р Иван Малкодански ще представлява Плевен в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България. Решението бе предложено и прието от местния парламент на януарското редовно заседание.

Националната асоциация на Председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ) е създадена през 2004 год., основната й задача е да подпомага дейността на представителите в местната власт и да работи за повишаване на административния капацитет по места. Асоциацията популяризира, предлага и отстоява свои и други проекти на нормативни актове в областта на местното самоуправление; участва в работата на държавни органи при разработване и решаване на проблеми, свързани с дейността на местните власти; оказва консултантски и експертни услуги на своите членове и партньорски организации; организира информационен обмен; инициира срещи, дискусии и семинари с национално и международно участие.

„Плевен до момента не е имал свой представител в асоциацията, в която членуват едни от най-големите общини в страната. Участието е възможност за комуникация с представителите на другите общини по важни теми, обмяна на опит и участие в съвместни проекти с национално и европейско финансиране“, коментира доц. д-р Малкодански. Той допълни, че неговата цел е не само да бъде член на асоциацията, но и част и от Управителния ѝ съвет.

Подобни новини

Back to top button