ОбществоПазар на труда

Леко увеличение на безработните отчита Бюрото по труда в Плевен

В края на месец януари 2024 г. регистрираните безработни в Бюро по труда Плевен са 2395, като спрямо месец декември 2023 г. увеличението е със 110 лица . Новорегистрираните лица през м. януари 2024 г. са 406 бр.

Равнището на регистрираната безработица в ДБТ – Плевен през м. юли е 4,80%, информират от там.

В сравнение с месец декември 2023 г. когато е била 4,58 % се е увеличила с 0,22 %.

Започнали работа през изминалия месец са 217 лица, от които 202 лица на първичен пазар и 15 лица по схеми на ОП РЧР .

Отпаднали от регистрация по различни причини са 68 лица.

Обявите за работа към момента са 58 за общо 98 свободни длъжности, те са традиционно в производството на облекло, персонал полагащ здравни грижи за хора и бранша на ресторантьорството и услугите. Тъсят се служители за длъжностите: Работник- поддръжка ; Продавач-консултант; Санитар; Главен счетоводител; Отчетник- счетоводство; Организатор дейности; Кранист и др.

По Активната политика на Бюро по труда Плевен продължава приема на заявления за обучение с ваучери за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност (КК) 4 „Цифрова компетентност“ и проект „Родители в заетост“.

За повече информация посетете сайта на Агенция по заетостта, както и страницата на Дирекция „Бюро по труда“ – Плевен във фейсбук.

Подобни новини

Back to top button