Полиция

ОД на МВР с анализ и съвети за предпазване от пожари в отоплителния сезон

В края на зимата е необходимо да не забравяме проблемите и рисковете в пожарно отношение, които носи сезонът и характерното за него отопление. Пожарите през този период на годината се случват по домовете и e възможно да причинят човешки жертви. Това е така, защото хората основно са на закрито и използват различни уреди за отопление.
За периода 01.10.2023 г. до 05.02.2024 г. възникналите пожари, чиято причина може да се отнесе към отоплителния сезон са 87 (при 74 броя за същия период на 2022/2023 година). Основна причина за пожарите е пренебрегването и неизпълнението на правилата за пожарна безопасност – късо съединение, неправилно ползване на отоплителни уреди, непочистване на комините на сградите и небрежност при боравене с открит огън.
На територията на област Плевен през есенно-зимния отоплителен сезон 2023/2024 г. са загинали трима и са пострадали четирима души. Също толкова са загиналите и пострадалите през аналогичния период на 2022/2023 година. Анализът на пожарите с пострадали и загинали по възрастови групи сочи, че това най-често са хората над 60 години, в повечето случаи самотноживеещи и трудноподвижни. Във втората рискова група хора по отношение на пожарите – децата и младежите, през 2023 година има двама пострадали: едно дете на 9 години и един младеж на 19 години. Всички произшествия с жертви са от категорията битови пожари.
За осигуряване на пожарната безопасност през есенно-зимния отоплителен сезон са извършени 280 тематични проверки на обекти на територията на област Плевен и са съставени 3 разпрeдeлителни документи за изпълнение на правилата и нормите за пожарна безопасност. По сигнали на граждани в многофамилни жилищни сгради са извършени три проверки. Напомняме, че при нарушаване на правилата за пожарна безопасност се носи административно-наказателна отговорност. Наказанията се налагат по закона за МВР с размер на глобата от 200 до 2000 лв.
Пожарите в жилища са опасни поради разполагането на едно място на голямо горимо натоварване тоест вещи и наличието на пребиваващи хора. Тази обстановка изключително се влошава при струпването на много предмети в жилището, по терасата, в мазето и по коридора в сградата. Собствениците на такива жилища обикновено са самотноживеещи, клошари, с психични разстройства. Предизвикват пожар поради палене на огън, за да се топлят и светят, от забравени цигари. Апартаментите им са пълни със стари вещи и отпадъци, които събират, нерядко дори входните врати се блокирани. Достъпът при пожар в такъв апартамент е много труден. Материалните щети са огромни, също и за съседни апартаменти в сградата. Поради гъстия дим се налага евакуация на живущите в блока. Възможни са човешки жертви.
За да се избегнат подобни инциденти е необходимо да се търси съдействие от етажната собственост и институциите, които могат да повлияят на случая. От ОД на МВР напомнят на гражданите на област Плевен за личната им отговорност за спазване на правилата за пожарна безопасност в домовете им.

Подобни новини

Back to top button