НПООбществоСтраната

Тече изготвянето на „Бележник 2024”, деца и младежи могат да дадат своите оценки към държавата чрез анкета

Национална мрежа за децата започна подготовката на тринадесетия мониторингов доклад „Бележник – Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?”. И тази година анализът ще бъде изготвен от десетки независими експерти и ще включва оценка за напредъка на държавните институции в 8 области – Благосъстояние и детска бедност, Образование, Здравеопазване, Семейна среда и алтернативни грижи, Ранно детско развитие, Насилие над деца, Детско правосъдие, Спорт и култура и Детско участие. Както всяка година експертното проучване ще се базира на информацията, предоставена от над 25 национални и местни институции, включително министерства. 

По традиция, заедно с експертното мнение, своята оценка ще дадат деца, млади хора, родители и професионалисти (учители, здравни и социални работници и др.). Вече са достъпни за попълване двете анкетни форми – за възрастни и за млади хора до 18 г. 

За миналогодишното издание на „Бележник” своята оценка дадоха 160 деца и възрастни и споделиха през анкетите факти и мнения за това как се справят институциите в грижите за децата. Национална мрежа за децата вярва, че ежегодният мониторингов доклад „Бележник” трябва да отразява не само мненията на експертите и специалистите, но и на всички хора, които участват в грижата за тях и най-вече – на самите деца и млади хора.

Национална мрежа за децата отправя покана за включване в анкетите за „Бележник 2024”. Въпросниците са в девет части, отговарящи на областите от живота на децата, които всяка година биват анализирани в Бележника. Всеки участник може да даде своето мнение в една, няколко или във всички области. Оценките се поставят както в училище –  2 е най-ниската, а 6 – най-високата. 

Участието е доброволно и напълно анонимно, без посочване на лични данни. Попълването на анкетата може да бъде прекратено по всяко време.

Всички възрастни могат да дадат своето мнение през формата тук: 

Бележник 2024 – Анкета възрастни (google.com)

 Деца и младежи до 18 г. Могат да дадат своето мнение през формата тук:

Бележник 2024 – Детско участие (google.com)

Още информация за „Бележник” има в сайта на Национална мрежа за децата тук. 

Подобни новини

Back to top button