Политика

Утре е сесията за бюджета на Плевен

Бюджетът на Община Плевен за 2024 година ще бъде обсъден на предстоящата сесия на Общински съвет – Плевен на 15 февруари /четвъртък/, начало – 14,00 часа. Точката е трета в дневния ред от общо три точки на свиканото от председателя на местния парламент доц. д-р Иван Малкодански извънредно заседание. Традиционно дебатите ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/

Работата на съветниците ще започне с представянето на отчет от кмета на Общината д-р Валентин Христов относно състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление и разпореждане за периода 1 януари 2023 г. – 31 декември 2023 г.

Втора точка е предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Плевен за 2024 г. Съгласно Закона за общинската собственост и Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съветниците гласуват годишната програма, която включва прогноза за очакваните приходи и разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с общински имоти, и описание на имотите, които Общината има намерение да предложи под наем, за продажба и за учредяване на ограничени вещни права.

Заседанието на съветниците в четвъртък ще завърши с обсъждане на бюджета на Община Плевен за 2024 година. Преди дебата проектът за бюджет бе разгледан от всички постоянни комисии в Общинския съвет. Общият размер на Бюджет`2024 на Община Плевен е 182 484 595 лв., в това число приходи за държавни дейности в размер на 125 790 716 лв., и местни приходи – 56 693 879 лв. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. за Община Плевен са предвидени средства в размер на 121 730 057 лв. Целият проект на общинския Бюджет`2024 може да видите тук: https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-za-razglezhdane-proekta-za-byudzhet-na-obshtina-pleven-za-2024-g

Подобни новини

Back to top button