Общество

Инфлацията у нас продължава да спада

По предварителни данни на НСИ, месечната инфлация за януари 2024 г. е 0.5%, а годишната инфлация е 3.8%.
Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за януари 2024 г. спрямо
предходния месец, а годишната инфлация е за януари 2024 г. спрямо същия месец на предходната
година.
През януари 2024 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите:
жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (+2.2%), хранителни продукти и безалкохолни
напитки (+1.0%), образование (+0.8%) и здравеопазване (+0.6%). Намаление е регистрирано в
групите: облекло и обувки (-3.5%) и транспорт (-1.7%).

По предварителни данни на НСИ, според индекса на цените за малката кошница през
януари 2024 г. е регистрирано увеличение с 1.3% на месечна база1.
Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от
домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:
– услуги – увеличение с 3.7%;
– хранителни продукти – увеличение с 1.1%;
– нехранителни стоки – увеличение с 0.1%.

Подобни новини

Back to top button